BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ADEPTER

- Du är mellan 18-23 år.

- Du är bosatt i Stockholm.

- Du samtycker till att genomgå en intervju (ca 1 h) i syfte att hitta en passande femtor.        

 

- Du samtycker till att träffa din femtor ca två gånger per månad under ett års tid. Du och femtorn bestämmer tillsammans när och var träffarna ska ske. 

BEHÖRIGHETSKRAV FÖR FEMTORER

- Du är 28 år eller äldre.

 

- Du är bosatt i Stockholm.

- Du samtycker till att delta i FEMTORSHIPs femtorutbildning om ca 3 h samt två handledningsmöten (ca 45 min/möte).

 

- Du samtycker till att genomgå en intervju (ca 1 h) i  syfte att hitta en passande adept.

- Du samtycker till att femtorskapet sker på volontär basis, dvs. ingen ersättning utgår för din arbetsinsats.

 

- Du samtycker till att lämna referenser, redogöra för utbildning/karriär samt uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Utdraget måste vara anmärkningsfritt.

- Du samtycker till att träffa adepten ca två gånger per månad under ett års tid. Du och adepten bestämmer tillsammans när och var träffarna ska ske.