FEMTORSHIPS MEDARBETARE

Azra.jpg

Azra Osmancevic - Grundare & verksamhetsansvarig

 

Azra är f.d. advokat, numera verksam inom mediabranschen, med mångårig erfarenhet av mentorskapsarbete inom bl.a. Rädda Barnen och Stiftelsen Stella. Azra nås på info@femtorship.se
 

BILDSAKNAS.jpg

Maria Rosvall - Matchningsansvarig & femtorcoach

Maria är fil.kand, diplomerad vid IHR och har erfarenhet av olika chefsroller inom näringslivet. Hon är grundare av och var verksamhetschef inom det tidigare etablerade mentorskapsprogrammet Stiftelsen Stella. Maria nås på maria.r@femtorship.se.

BILDSAKNAS.jpg

Maria Engström - Matchningsansvarig & femtorcoach

 

Maria är socionom och har arbetat som skolkurator samt med ledarutveckling. Hon var tidigare anställd inom Stiftelsen Stella. Maria nås på maria.e@femtorship.se. 

BILDSAKNAS.jpg

Vakant - Projektledare

FEMTORSHIP söker dig som kan skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i programmet och stimulera nytänkande. I arbetet ingår att samordna de olika uppdrag och arbetsuppgifter som hör till programmet. I rollen ingår att planera, organisera, marknadsföra och utvärdera vår verksamhet. Du ansvarar för att ha kontroll över hur verksamheten fortlöper, driva och vidareutveckla relationen till våra samverkanspartners samt sätt in åtgärder om något går fel. 

Du är välkommen att skicka din ansökan till info@femtorship.se.

Vakant - Social Media Manager - Praktikplats

 

FEMTORSHIP söker dig som kan utmana oss i vårt arbete med kommunikation på vår hemsida och sociala medier. I rollen ingår att ansvara för planering av det redaktionella innehållet, såväl kort- som långsiktigt. Du ska även agera strategiskt bollplank i att ta nästa steg i arbetet med våra kanaler och ansvarar för att kontinuerligt utvärdera användningen av dessa. Du ska också säkra att innehållet och alla budskap ligger i linje med FEMTORSHIPs värderingar, varumärkesplattform och ”tone of voice”, samt att respektive kanals syfte är i fas med övrig kommunikation. Du ansvarar för daglig och månatlig uppföljning av kanalerna och är en central kontaktperson avseende förfrågningar som rör FEMTORSHIPs hemsida och sociala medier.

Du är välkommen att skicka din ansökan till info@femtorship.se