top of page

SAMVERKA MED FEMTORSHIP OCH HJÄLP OSS FRÄMJA VÄLMÅENDET HOS FLER UNGA KVINNOR I SVERIGE

Tillsammans med våra samverkanspartners verkar FEMTORSHIP för att främja välmåendet hos unga kvinnor i Sverige.  FEMTORSHIP välkomnar enskilda, företag och organisationer som delar vår ambition att tillsammans med oss utveckla och stärka FEMTORSHIPs verksamhet ytterligare för att kunna stödja fler unga kvinnor, bygga ett generationsöverspännande forum för kvinnliga möten samt uppnå följande tre av de Globala Målen för hållbar utveckling som drivs av FNs utvecklingsprogram (Agenda 2030); hälsa och välbefinnande, jämställdhet samt fredliga och inkluderande samhällen. 

Hjälpen från samverkanspartners är mycket viktig i FEMTORSHIPs arbete och vi strävar alltid efter att upprätta långsiktiga samarbeten med tjänsteutveckling som gynnar bägge parter.  Vi är flexibla vad gäller kreativa tankar om hur vi tillsammans kan göra samarbetet extra gynnsamt. Det kan exempelvis röra sig om att delta som FEMTOR, blir partner för FEMWORKS, gästa ett FEMTALK, upplåta lokaler på kvällstid där intervjuer av adepter och femtorer samt femtorutbildning kan hållas. Det kan även avse tillhandahållande annan typ av kunskap och erfarenhet på ideell basis inom områden som tangerar FEMTORSHIPs verksamhet, exempelvis inom kommunikation, marknadsföring, redovisning, design, IT m.m. 

Som samarbetspartner till FEMTORSHIP synliggörs ert aktiva samhällsengagemang såväl internt som externt samtidigt som ni främjar välmåendet hos unga kvinnor i Sverige och bidrar till ett mer jämställt och inkluderande samhälle. 

Om du vill veta mer om hur just du eller ditt företag/organisation kan bidra till FEMTORSHIPS verksamhet, vänligen kontakta FEMTORSHIPS grundare Azra Osmancevic på info@femtorship.se

ÖNSKAR DU BIDRA GENOM DONATION?


Bidra till arbetet att stärka välmåendet hos fler unga kvinnor i Sverige - ge en donation. Donationer till FEMTORSHIPS verksamhet kan sättas in på bankgiro 5374-5626. 

FEMTORSHIP
SAMVERKANSPARTNERS 

Synch.jpg
integration.nu_vitb.png
FDR.png
bottom of page