top of page

"Jag har fått bekräftelse på mina egna tankar och funderingar. Det har varit bra för mig för jag har nog kanske känt att jag egentligen vet vad som är rätt för mig men inte vågat lita på den känslan. Nu gör jag det mycket mer." 
                                                                            Maria, 21 år

"En mentor är en person som är utanför men ändå innanför. Min mentor ifrågasätter mig och det är OK för jag känner mig trygg med henne. Jag har förstått att jag duger som jag är, det har varit viktigt för mig att förstå detta. Jag bekräftar mig själv mer idag."
                                                                    Alexandra, 18 år

"Min störta inspiration och drivkraft är mina döttrar. Jag hoppas att dagens unga kvinnor kommer att blicka mot kommande generationer och värna om mina döttrars välmående och framtid såsom FEMTORSHIP värnar om deras."

                                         
                                           Azra, grundare FEMTORSHIP

FEMTORSHIP är ett evidensbaserat och skräddarsytt femtorskapsprogram grundat hösten 2019 av Azra Osmancevic. Azra är f.d. advokat med mångårig erfarenhet av mentorskapsarbete inom bl.a. Rädda Barnen och det tidigare etablerade mentorskapsprogrammet Stiftelsen Stella. 

 

De värdegrunder och arbetssätt FEMTORSHIP tillämpar bygger vidare på och utvecklar den kunskap och kompetens som Azra samlat under åren som verksam mentor i såväl gruppmentorskap som individuella mentorskap.

FEMTORSHIP riktar sig till unga kvinnor i 18-23 års ålder och har som primärt mål att stärka självkänslan, öka tilliten till den egna förmågan samt utveckla intuitionen hos adepter som deltar i programmet. Femtorerna är kvinnor inom näringslivet som arbetar för FEMTORSHIP på ideell basis. 

 


 

 

Vinsterna med FEMTORSHIP är många. Utöver att stärka unga kvinnors välmående främjar även FEMTORSHIP, genom sin verksamhet, ett lärande som inte finns representerat i det ordinarie skolsystemet. Genom den skräddarsydda matchningen öppnas nya sammanhang för adepterna och de ges även, som en positiv bieffekt av programmet, möjlighet att träna såväl sitt vardagliga språk som fackspråk. Språket är enligt forskningen den viktigaste faktorn till lyckad integration. 

FEMTORSHIP tar ett aktivt samhällsansvar och bidrar genom dess verksamhet till att uppnå följande tre av de Globala Målen för hållbar utveckling som drivs av FNs utvecklingsprogram (Agenda 2030); hälsa och välbefinnande, jämställdhet samt fredliga och inkluderande samhällen


 

 

Globala-Malen-logga-horisontell.jpg
bottom of page